Het nut van (reis)vaccinaties

Auteur
Thuisvaccinatie
Datum
12-07-2013

HOOFDDORP – Sommige ouders kiezen er bewust voor om zichzelf en hun kinderen niet te laten vaccineren. Dat mag, inentingen zijn niet verplicht. Toch vraagt Thuisvaccinatie.nl graag aandacht voor de bijgevoegde video waarin het belang van vaccinaties wederom heel duidelijk wordt gemaakt…

In Nederland is sinds 1957 het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) beschikbaar. Dankzij de vaccinaties die hierin aangeboden worden, zijn al veel ziekten en sterfgevallen voorkomen. Jaarlijks worden er ongeveer 2,5 miljoen kinderen volgens het programma ingeënt. Deelname is kosteloos en vrijwillig. Momenteel maakt ruim 95 % van de Nederlanders gebruikt van het RVP.

Vaccinaties weigeren

De mensen die geen gebruik maken van het programma, hebben daar verschillende redenen voor. Bevindelijk gereformeerden weigeren vaccinatie bijvoorbeeld vanwege hun geloofsovertuiging. Zij vinden dat God bepaalt wie ziek wordt en wie niet. Ook antroposofen vinden bepaalde vaccinaties niet nodig. Zij zien het doormaken van kinderziekten als een essentiële stap in de ontwikkeling van een kind. Dit is overigens alleen het geval als een kinderziekte niet een te groot risico vormt.

Gevolgen vaccinaties

Ouders kunnen zich ook zorgen maken over vaccinaties en daarom besluiten om hun kinderen niet te laten inenten. Ze weten bijvoorbeeld te weinig over de inentingen zelf of over de eventuele gevolgen. Zo wordt wel eens gezegd dat het vermoeden bestaat dat er een relatie is tussen vaccinatie en het al vroeg optreden van diabetes type 1. Ook bestaat het vermoeden dat autisme een gevolg van inentingen kan zijn. We schrijven hier natuurlijk bewust vermoeden, omdat dit nooit bewezen is. En stel dat het wel zo is, dat één op de zoveel kinderen toch autisme zou krijgen door vaccinaties… In de video ziet u waarom ook dan vaccinaties noodzakelijk zijn.
 

https://www.thuisvaccinatie.nl/het-nut-van-reisvaccinaties-2/">