Huisregels veilige werkomgeving

Omdat de artsen van Thuisvaccinatie.nl bij u thuis komen voor de vaccinaties en wij hen een veilige werkomgeving willen bieden, hebben wij onderstaande ‘huisregels’ opgesteld. Wij willen u vragen om deze regels te allen tijde in acht te nemen en u aan de voorschriften te houden.

Huisregels voor klanten

  • Het is verboden de arts met slag-, steek- of vuurwapens te ontvangen.
  • Het is niet toegestaan om tijdens het consult te roken, alcoholische drank te nuttigen of verdovende middelen te gebruiken.
  • Klanten onder invloed van alcohol en drugs worden niet door de arts geholpen.
  • Schreeuwen, schelden en het uiten van discriminerende, seksueel grensoverschrijdend of bedreigende taal wordt niet getolereerd.
  • Het is verboden om voorwerpen te gooien of vernielingen aan te richten
  • Schade aan goederen van de medewerker, Thuisvaccinatie en derde partijen wordt altijd verhaald.
  • Klanten dienen bij het bezoek van de arts voldoende/ gepast gekleed te zijn.
  • De ruimte waarin gevaccineerd wordt, dient rustig te zijn.
  • Eventueel loslopende huisdieren dienen op verzoek van de arts te worden verwijderd.

De arts van Thuisvaccinatie.nl heeft het recht om het consult te weigeren in geval van een bedreiging, ‘niet pluis gevoel’, het aantreffen van de klant onder invloed van verdovende middelen en/of het aantreffen van een schaars geklede klant. De arts bespreekt de situatie met de telefonische achterwacht en zo nodig met de politie. Ondanks dat er geen consult wordt gehouden, worden er wel consultkosten berekend aan de betreffende klant als er sprake is van bovenstaande situatie(s).

Thuisvaccinatie.nl doet er alles aan om artsen te laten werken vanuit een klantgerichte visie. Mocht een klant zich echter door een arts onheus behandeld voelen, kan hij/ zij tot uiterlijk zes weken na het voorval schriftelijk een klacht indienen. Lees meer over het klachtenbeleid.

Onze unieke werkwijze
1
Maak uw account aan

Maak een account aan op onze website.

2
Uw reisgegevens

Reisgegevens

3
Persoonsgegevens

Vul uw persoonsgegevens in

4
Uw afspraak maken

Plan uw afspraak bij u thuis (of op uw werk) of op één van onze locaties

5
Gezondheidsverklaring

Vul uw gezondheidsverklaring in