Bijwerkingen vaccinaties

Bijwerkingen zijn ongewenste verschijnselen die kunnen optreden na en door de vaccinatie.  Deze ongewenste verschijnselen komen relatief vaak voor, maar zijn in de meeste gevallen mild van aard. Bijwerkingen van inentingen zijn geen reden om u zorgen te maken. Het gevaar van de bijwerkingen van inentingen is namelijk vele malen kleiner dan het gevaar van de infectieziekte zelf.

Ook kinderen kunnen last krijgen van bijwerkingen van vaccinaties. Lees meer over de meestvoorkomende bijwerkingen van vaccinaties bij kinderen.
Bij Thuisvaccinatie krijgt u altijd een advies op maat door LCR geregistreerde Reizigersgeneeskundig artsen. Maak daarom vandaag nog een afspraak.

 

Wat zijn milde bijwerkingen van vaccinaties?

Milde bijwerkingen kunnen soms optreden na vaccinaties. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat de plek waar de vaccinatie is toegebracht gevoelig is of zelfs wat pijn doet. Ook kan er op de plek van de inenting roodheid, een blauwe plek of een zwelling ontstaan. Deze klachten nemen vaak snel weer af en zijn geen reden om u zorgen te maken.

Hoofdpijn, moeheid en koorts zijn ook niet ernstige bijwerkingen van inentingen. Deze klachten houden meestal 24 tot 48 uur aan.

Flauwvallen voor, tijdens of na de vaccinaties?

Het kan gebeuren dat iemand voor, tijdens of na een vaccinatie flauwvalt. Dit is een reactie van het lichaam op het zien (aankomen) of ervaren van de medische handeling. Dit is geen bijwerking, maar kan wel als vervelend of angstig worden ervaren. Valt iemand flauw? De arts legt hem of haar dan plat neer met de benen omhoog. Wanneer neerleggen geen optie is dan laat de arts de persoon zitten met het hoofd tussen de benen. Het is belangrijk dat degene niet te snel opstaat.

Wat zijn ernstige bijwerkingen van vaccinaties?

Ernstige bijwerkingen komen maar zelden voor bij vaccinaties (minder dan 1 keer op een miljoen gevaccineerde personen). Toch bestaat de kans dat er na de inenting een ernstige allergische reactie ontstaat. Een ernstige allergische reactie begint vaak met een jeukend gevoel in de mond en later het hele lichaam. U kunt zich misselijk voelen, braken en diarree krijgen. Daarnaast ontstaat er vaak huiduitslag en voelt uw huid klam en warm.
Een ernstige allergische reactie kan levensbedreigend zijn als de reactie ook optreedt in de luchtwegen en het hart- en vaatstelsel. Uw tong en keel kunnen opzwellen, lippen worden blauw en ademhalen en spreken gaat moeizaam. Ook kunt u constant hoesten en een hese stem hebben. Een ernstige allergische reactie kan de bloeddruk laten dalen met bewusteloosheid als gevolg. Er is dan sprake van een anafylactische (allergische) shock.
Let op: een anafylactische (ernstige allergische) reactie of shock zijn uiterst zeldzame bijwerkingen als gevolg van vaccinaties. Ernstige bijwerkingen treden vaak binnen enkele seconden tot 10 minuten na de vaccinatie op. De arts van Thuisvaccinatie.nl is dan nog bij u aanwezig en is getraind hiernaar te handelen indien dit nodig is.
Vermoedt u een ernstige allergische reactie op de vaccinatie en is de arts van Thuisvaccinatie.nl niet meer aanwezig, bel dan direct 112.

Meer informatie

Onze werkwijze

Bestemmingen

Ons aanbod vaccinaties/inentingen

Veelvoorkomende infectieziekten

 

Wilt u meer weten over Thuisvaccinatie.nl?
Neem dan eens een kijkje bij onze veelgestelde vragen of lees onze reistips. Wij wijzen u bovendien graag op onze handige reisartikelen voor een optimale bescherming tegen infectieziekten tijdens uw reis. Voor onze unieke service hanteren wij marktconforme tarieven.