Klachtenbeleid

Thuisvaccinatie.nl vindt het belangrijk dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Mocht u echter een klacht hebben dan kunt u deze hier indienen. Onze klachtenfunctionaris zal uw klacht vervolgens in behandeling nemen.

Meestal vergoed door ziektekostenverzekering
Vaccinaties en advies aan huis of op locatie
Ook 's avonds en in het weekend

Klachtenprocedure

U ontvangt binnen enkele dagen een reactie van de klachtenfunctionaris. Het streven is om de klacht samen met u naar uw tevredenheid op te lossen.

Wij gebruiken voor het registreren van klachten een geautomatiseerd portaal. In dit portaal worden de klachten verzameld, beoordeeld door de klachtenfunctionaris en uiteindelijk verwerkt. Mogelijk wordt uw klacht gebruikt voor de verbetering van onze dienstverlening.

Uw privacy wordt uiteraard gerespecteerd.

De Geschillencommissie

Mocht u niet tevreden zijn over de door ons voorgestelde afhandeling van uw klacht dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie.

Voorwaarde voor klachtbehandeling door de geschillencommissie is dat de klacht richting de bestuurder en/of klachtencommissie kenbaar is gemaakt. De schade moet liefst in geld weer te geven zijn en kan gaan over de zorgovereenkomst, verschil van mening over het behandelplan en klachten over bejegening of schenden van privacy. De Geschillencommissie werkt met een vragenformulier waarop de klacht(en) kenbaar gemaakt kunnen worden. Een uitspraak door de Geschillencommissie is bindend. Aan de behandeling van een klacht door de Geschillencommissie zijn kosten verbonden. De kosten komen voor rekening van de Thuisvaccinatie als de klager in het gelijk wordt gesteld. Zo niet dan komen de (administratie) kosten (klachtengeld, portokosten en reiskosten) voor rekening van de klager. Op https://www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/ is verdere informatie beschikbaar.

Gegevens geschillencommissie

Stichting geschillencommissie voor consumenten

T: 070 310 53 10 (9.00 – 17.00)