Uw privacy en uw persoonsgegevens

Wij informeren u graag over de verwerking van uw persoonsgevens.

Uw persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij om goede zorg aan u te kunnen verlenen. Het verwerken van uw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. U gaat met die opslag (verwerking) akkoord op het moment dat u een afspraak wilt maken bij onze organisatie.

Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om:

 • Uw persoongegevens slaan wij op en gebruiken we zodat wij goede zorg aan u kunnen verlenen.
 • Uw gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan u.
 • Mocht de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd ons bezoeken, dan zijn zij bevoegd medische dossiers in te zien.Dit geldt tevens voor de onafhankelijke auditor voor de jaarlijkse audit  voor de Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorg (HKZ) en de daarbij horende ISO-NEN normen. Gegevens worden niet overgedragen of anderzins gedeeld met deze partijen zonder uw nadrukkelijke en expliciete toestemming.
 • Uw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze behandelovereenkomst ontstaat op het moment dat u een afspraak maakt in de laatste stap van het aanmeldingsproces.
 • U kunt onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken. Stuurt u ons dan een schriftelijk verzoek per email. U kunt uw verzoek richten aan info@thuisvaccinatie.nl
 • Als u vindt dat de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct zijn, mag u ons schriftelijk vragen om uw gegevens aan te passen. U kunt uw verzoek richten aan info@thuisvaccinatie.nl
 • U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan u verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 20 jaar. Daarom slaan we uw gegevens in dat geval op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.
 • U kunt uw toestemming tot onze verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen dan (mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen. Wij slaan uw gegevens in dat geval op in een inactief archief. (zie boven)
 • U kunt bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. U kunt uw bezwaar per email verzenden aan info@thuisvaccinatie.nl
 • U krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met uw persoongegevens.
 • Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO.
 • Het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.
Onze unieke werkwijze
1
Maak uw account aan

Maak een account aan op onze website.

2
Uw reisgegevens

Reisgegevens

3
Persoonsgegevens

Vul uw persoonsgegevens in

4
Uw afspraak maken

Plan uw afspraak bij u thuis (of op uw werk) of op één van onze locaties

5
Gezondheidsverklaring

Vul uw gezondheidsverklaring in