Wat te doen in het geval van ernstige bijwerkingen na vaccinatie?

Hoewel vaccinaties zelden ernstige bijwerkingen als gevolg hebben, is het altijd verstandig om te weten hoe u moet handelen als er wel een gevaarlijke situatie ontstaat.
Mocht u het vermoeden hebben dat er sprake is van een anafylactische (allergische) reactie of shock, dan is het van groot belang om meteen 112 te bellen. De volgorde en klachten in het geval van anafylaxie verschillen per persoon. Wel treden de bijwerkingen in bijna alle gevallen na enkele seconden tot 10 minuten na toediending van het vaccin op. Laat u zich vaccineren door Thuisvaccinatie.nl, dan is de arts dus nog altijd bij u aanwezig.

Wat kunt u zelf doen?

De persoon die allergisch blijkt voor het vaccin moet altijd neergelegd worden. Als u 112 belt of als de ambulance ter plaatse is, is het belangrijk dat u zo veel mogelijk informatie over de patiënt kunt melden als daar om gevraagd wordt. U kunt hierbij denken aan de medische voorgeschiedenis en eventueel medicijngebruik, maar ook welke vaccinaties er zijn toegediend. Let ook op de volgende symptomen en meld deze indien mogelijk:

1. Luchtwegen: zijn de luchtwegen vrij, is er sprake van een hoorbare ademhaling, is de persoon in kwestie hees?
2. Ademhaling: gaat ademhalen spontaan, wat is de frequentie van de ademhaling, heeft u het idee dat de persoon in kwestie kortademig is of het benauwd heeft?
3. Bloedsomloop: let op de kleur en temperatuur van de huid. Datzelfde geldt voor polsfrequentie: is de pols zwak?
4. Bewustzijn: reageert de persoon in kwestie als u hem of haar aanspreekt? Hoe is de reactie op een pijnprikkel?
5. Huid- en slijmvliesreacties: let goed op of u huiduitslag ziet of een zwelling van de lippen, tong of oogleden. Is er ook sprake van transpireren of urine-incontinentie?

Neem altijd contact op

Vertrouwt u de situatie niet? Neem dan altijd contact op met de huisartsenpost of bel 112. Uiteraard kunt u tijdens uw afspraak met de arts van Thuisvaccinatie.nl ook al uw vragen stellen.

Afspraak maken