HPV-vaccin kan veilig aan andere vaccinaties worden toegevoegd

Auteur
Thuisvaccinatie
Datum
07-02-2014

ATLANTA – Het toevoegen van het humaan papillomavirus (HPV) vaccin aan andere vaccinaties bij kinderen heeft geen invloed heeft op de veiligheid en de effectiviteit van deze vaccinaties. Dat heeft recent onderzoek aangetoond.

Een systematisch review van negen studies laat zien dat wanneer het HPV-vaccin gelijktijdig wordt toegediend met andere vaccinaties, er geen sprake is van een verminderde immuunreactie. Ook ontstaat er, in acht van de negen onderzoeken, een ‘acceptabel veiligheidsprofiel’. Dit staat beschreven in een online artikel in Vaccine van Alinea S. Noronha (MD op de divisie SOA-preventie van het Nationaal centrum voor HIV/aids, Virale Hepatitis, SOA en TB preventie, centra voor ziektebestrijding en preventie in Atlanta, Georgia) en co-auteurs.

In het artikel benoemen de onderzoekers bovendien dat het gelijktijdig toedienen de kans vergroot dat een kind alle vaccinaties krijgt die het nodig heeft. Door meerdere vaccinaties tegelijk toe te dienen, zorgt men er bovendien voor dat het kliniekbezoek optimaal benut wordt. Het vergroot de vaccinatiedekking en elimineert zo gemiste kansen.

Meer informatie over het onderzoek

Dr. Noronha en collega’s beoordeelden één dubbelblinde en acht open gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken, gepubliceerd tussen 2008 en 2012, naar het gelijktijdig toedienen van meerdere vaccins. Bij 4 studies werd gebruik gemaakt van het quadrivalent HPV vaccin en bij 5 studies gebruikten ze het bivalente vaccin. Er waren bij elk onderzoek tussen de 144 en 1871 deelnemers met een leeftijd tussen de 9 en 25 jaar. Bij drie studies was één van de gelijktijdig toegediende vaccins het meningokokken conjugaat vaccin, bij drie studies het DTP vaccin, bij twee studies een combinatie van het DTP en polio vaccin, bij 2 studies het hepatitis B vaccin en bij 1 studie een combinatie van het hepatitis A en B vaccin.
Elke studie onderzocht de immuunrespons door middel van het meten van de seroconversie of seroprotectie, gedefinieerd door het percentage participanten met een hogere concentratie aan antilichamen of titers dan de vooraf ingestelde hoeveelheid. De non-inferioriteit werd vastgesteld door het vergelijken van de geometrisch gemiddelde titers, de gemiddelde concentratie antilichamen of de seroconversiepercentages met die van de controlegroep. De onderzochte studies gaven aan dat het gelijktijdig toedienen van difterie, tetanus, hepatitis B, hepatitis A, polio en meningokokken vaccins zorgt voor een non-inferieure respons van de antilichamen, in vergelijking met de individueel gevaccineerde groep, zo beschrijven de auteurs.

Bij bijna alle studies (op één na) werd non-inferioriteit van de immuunreactie op Pertussis, oftewel kinkhoest, waargenomen (het DTP vaccin beschermt in Amerika tegen Difterie, Pertussis en Tetanus. In Nederland is dit Difterie, Tetanus en Polio, red.). Bij die ene studie werden de vaccins voor DTP, meningokokken en HPV gelijktijdig toegediend. Dit resulteerde in het niet voldoen aan de vereiste criteria voor non-inferioriteit in vergelijking met die van de controlegroep. Er zijn aanwijzingen dat dit eerder door het vaccin voor meningokokken dan het HPV vaccin komt. De klinische significatie is onduidelijk.   
De veiligheid werd gewaarborgd door de participanten 30 minuten na het toedienen van een vaccin te laten vastleggen welke symptomen zij vertoonden. Vervolgens werden met verschillende tijdsintervallen de symptomen gemonitord. De meest genoemde symptomen waren bijwerkingen rondom de plek van injectie, zoals pijn, zwelling en blauwe plekken. De aanwezigheid van bijwerkingen was inconsistent, maar over het algemeen waren er weinig significante verschillen tussen de controlegroep en de groep waarbij gelijktijdig meerder vaccinaties werden gegeven.

Hoewel de auteurs niet alle studies op het gebied van gelijktijdige toediening van vaccins hebben beoordeeld, suggereren de beschikbare gegevens dat het HPV vaccin veilig en effectief gelijktijdig kan worden toegediend met andere vaccins. Aangezien er in Amerika minder HPV vaccins worden toegediend dan de beoogde hoeveelheid, kunnen deze bevindingen zorgen voor een extra geruststelling dat het gelijktijdig vaccineren verstandig is.