Informatie over bijwerkingen van vaccinaties

 

Na het ontvangen van een vaccinatie kunt u last krijgen van bijwerkingen. We vinden het belangrijk om u op de hoogte te brengen van deze mogelijke bijwerkingen.

De meeste mensen ervaren geen of weinig bijwerkingen. Er kunnen lichte tot milde klachten ontstaan die meestal een tot twee dagen duren: dit noemen we niet-ernstige bijwerkingen. Deze klachten zullen vanzelf weer verdwijnen. 
Er is een zeer kleine kans dat er ernstige bijwerkingen kunnen ontstaan. Deze bijwerkingen ontstaan zeer zelden: het risico op ernstige bijwerkingen is ongeveer gelijk aan het risico dat iemand loopt om in Nederland getroffen te worden door de bliksem.

Hieronder vindt u een opsomming van mogelijke klachten die kunnen optreden na een vaccinatie. Dit is een algemene lijst. Het kan zijn dat bepaalde bijwerkingen voor een specifieke vaccinatie minder vaak voorkomen dan op onderstaande lijst is aangegeven.

Zeer vaak (>10%): pijn of verharding ter plaatse van de injectie, roodheid en/of zwelling op de injectieplaats, jeuk, misselijkheid, braken, diarree, buikpijn, lusteloosheid, hoofdpijn, vermoeidheid, prikkelbaarheid, slaperigheid, spierpijn, gewrichtspijn, gewrichtsontsteking, malaise, verlies van eetlust, koorts, duizeligheid, huiduitslag, opgezette lymfklieren, huilen bij kinderen en lichaamszwakte.

Vaak  (1-10%): jeuk op de injectie plaats, blauwe plek op de injectieplaats, verharding en roodheid met een omtrek groter dan 5 cm, flauwvallen, rillingen, slaapstoornissen, rusteloosheid, galbulten.

Soms (0,1-1%): doof gevoel op de injectieplaats, keelontsteking, oorpijn, bovenste luchtweginfectie, hoesten, neusverstopping, koortsstuipen, winderigheid, migraine, opvliegers, tintelingen, overmatig zweten, bleekheid, stijging van de leverenzymwaarden.

Zelden (0,01-0,1%): branderig gevoel op de injectieplaats, cellulitis (bacteriële infectie) op de plaats van injectie, pijn op de borst, bronchitis, angio-oedeem (vochtophoping in bijvoorbeeld tong, gehemelte, gezicht of darmen),  aandoening/ontsteking van de neusbijholte, infectieuze maag/darmaandoening, ziekte van Kawasaki, jeukend oog,fotofobie (lichtgevoeligheid), tranende ogen, droge mond, mondzweer, nachtelijk zweten, verminderd gevoel van de huid, apathie, tremor (beven of trillen), spierkrampen, spiertrillingen, menstruatiestoornissen, tachycardie (verhoogde hartslag),  hartkloppingen, ontsteking of beschadiging van de zenuw, smaakstoornis, pijn in de ledematen, ooglidoedeem (vochtophoping in het ooglid), perifeer oedeem (vochtophoping in de ledematen), trombocytopenie (bloedplaatjestekort), bovenbuikklachten.

Zeer zelden (<0,01%):, anafylaxie (snelle, ernstige systemische (over het hele lichaam waarneembare) allergische reactie), hersenontsteking, Guillain-Barré syndroom.

Verder zijn gemeld:
hemolytische anemie (bloedarmoede), leukocytose (toename van witte bloedcellen), lymfadenitis (ontsteking van een lymfeklier), serumziekte (late overgevoeligheidsreactie), nekstijfheid, blaren, nodus (huidverdikking) die > 1 maand kan aanhouden, hypotoon-hyporesponsieve episode (plotse tijdelijke lichaamszwakte, bleekheid en sufheid).

Bijwerkingen levend verzwakte vaccinaties

De gele koorts vaccinatie, BMR (bof-mazelen-rode hond) vaccinatie en de waterpokken vaccinatie (Provarivax) zijn levend verzwakte vaccinaties. Dat betekent dat u een levend verzwakt virus ingespoten krijgt. Hierdoor kunt u klachten krijgen zoals koorts en spierpijn. Deze klachten kunnen tot 14 dagen na de vaccinatie optreden en gaan over het algemeen vanzelf over. Andere specifieke bijwerkingen die deze vaccins kunnen veroorzaken worden hieronder toegelicht.

Gele koorts:
In een klein aantal gevallen krijgen mensen ernstigere bijwerkingen. Deze bijwerkingen zijn tot nu toe vrijwel alleen gezien bij mensen die ouder zijn dan 60 jaar en die voor het eerst de gele koorts vaccinatie toegediend krijgen. Volgens de cijfers verschilt het optreden van deze bijwerkingen van 0.4 per 100.000 gevaccineerde mensen (0,000004 %, ongeacht de leeftijd) tot 2.3 per 100.000 (0,000023 %, bij gevaccineerde mensen van 70 jaar en ouder). Over het algemeen wordt het risico iets hoger naarmate u ouder bent.
De bijwerkingen kunnen een ernstig neurologisch beeld met of zonder restverschijnselen betreffen. Of er kan sprake zijn van acuut orgaanfalen. Bij het laatste ziektebeeld overlijdt 63% van de mensen. 

BMR:
Naast lokale reacties kunnen algemene reacties zoals koorts en rode vlekkerige uitslag optreden 5 tot 12 dagen na de vaccinatie. Vooral bij volwassenen, en met name bij vrouwen, kunnen 2 tot 4 weken na de vaccinatie voorbijgaande gewrichtsklachten optreden.

Waterpokken:
Vanwege een risico op overdracht van het virus uit de vaccinatie is het advies om na vaccinatie 6 weken nauw contact te vermijden met mensen die (nog) vatbaar zijn voor de waterpokken. Bijvoorbeeld: iedereen die niet eerder waterpokken heeft doorgemaakt (met name zwangeren, zij lopen een groter risico op complicaties) en mensen met verminderde afweer. Gevaccineerde personen moeten gedurende zes weken na vaccinatie geen salicylaten (aspirine/acetylsalicylzuur) gebruiken vanwege een groter risico op de ontwikkeling van het syndroom van Reye (zeldzaam, maar potentieel ernstig syndroom dat schade aan verschillende organen kan veroorzaken.)

Naast de algemene bijwerkingen geeft dit vaccin vaak (1-10%) bovenste luchtweginfecties en huiduitslag. Soms (0.1-1%) geeft dit vaccin maag/darminfecties. Zelden (0,01-0,1%) komt voor: bloedneus, longoedeem (vocht in de longen), piepende ademhaling, longontsteking. schimmelinfectie. aften, rectaal bloedverlies. emotionele veranderingen, droomstoornissen.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar Bijwerkingencentrum Lareb: www.lareb.nl

 

Advies nodig?

Selecteer uw bestemming
Thuisvaccinatie Arts

Thuisvaccinatie.nl gebruikt cookies en vergelijkbare technologiën onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden.
Ook kunnen we hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren en daardoor onze website verbeteen.
Meer informatie hierover vindt u in ons Privacy statement.

Ja, ik accepteer cookies