Informatie over bijwerkingen van vaccinaties

 

Na het ontvangen van een vaccinatie zou u last kunnen krijgen van bijwerkingen. Het maakt daarvoor niet uit of u de vaccinatie via ons in de thuissituatie of op het werk ontvangt of dat dit bij een vaccinatiecentrum op locatie gebeurt: het risico op bijwerkingen blijft altijd aanwezig. We vinden het erg belangrijk om u op de hoogte te brengen van deze mogelijke bijwerkingen.

De meeste mensen ervaren geen of weinig bijwerkingen. Er kunnen lichte tot milde klachten ontstaan die meestal een tot twee dagen duren: dit noemen we niet-ernstige bijwerkingen. Deze klachten zullen vanzelf weer verdwijnen. 
Er is een zeer kleine kans dat er ernstige bijwerkingen kunnen ontstaan. Deze bijwerkingen ontstaan zeer zelden: het risico op ernstige bijwerkingen is ongeveer gelijk aan het risico dat iemand loopt om in Nederland getroffen te worden door de bliksem.

Hieronder vindt u een opsomming van mogelijke klachten die kunnen optreden na een vaccinatie. Dit is een algemene lijst. Het kan zijn dat bepaalde bijwerkingen voor een specifieke vaccinatie minder vaak voorkomen dan op onderstaande lijst is aangegeven.

Zeer vaak (>10%): pijn of verharding ter plaatse van de injectie, roodheid en/of zwelling op de injectieplaats, jeuk, misselijkheid, braken, lusteloosheid, hoofdpijn, vermoeidheid, slaperigheid, spierpijn, gewrichtspijn, gewrichtsontsteking, malaise, verlies van eetlust, koorts, duizeligheid, huiduitslag, opgezette lymfklieren, huilen bij kinderen en lichaamszwakte.

Vaak  (1-10%): blauwe plek op de injectieplaats, verharding en roodheid met een omtrek groter dan 5 cm, flauwvallen, diarree, buikpijn, rillingen, slaapstoornissen, rusteloosheid, galbulten.

Soms (0,1-1%): doof gevoel op de injectieplaats, keelontsteking, oorpijn, bovenste luchtweginfectie, hoesten, neusverstopping,  winderigheid, migraine, opvliegers, tintelingen, overmatig zweten, stijging van de leverenzymwaarden.

Zelden (0,1-0,01%): branderig gevoel op de injectieplaats, pijn op de borst, bronchitis, zwelling van de keel,  aandoening/ontsteking van de neusbijholte, infectieuze maag/darmaandoening, jeukend oog,  fotofobie (lichtgevoeligheid), tranende ogen, droge mond, mondzweer, nachtelijk zweten, verminderd gevoel van de huid, apathie, tremor (beven of trillen), spierkrampen, spiertrillingen, menstruatiestoornissen, tachycardie (verhoogde hartslag),  hartkloppingen, ontsteking of beschadiging van de zenuw, smaakstoornis, pijn in de ledematen, ooglidoedeem (vochtophoping in het ooglid), perifeer oedeem (vochtophoping in de ledematen), trombocytopenie (bloedplaatjestekort), bovenbuikklachten.

Zeer zelden (<0,01%): angio-oedeem (vochtophoping in bijvoorbeeld tong, gehemelte, gezicht of darmen), anafylaxie (snelle, ernstige systemische (over het hele lichaam waarneembare) allergische reactie), hersenontsteking, Guillain-Barré syndroom.

Bijwerkingen gele koorts vaccinatie en BMR vaccinatie

Levend verzwakte vaccinaties, zoals de gele koorts vaccinatie en de BMR (bof-mazelen-rode hond) vaccinatie, kunnen specifieke bijwerkingen veroorzaken. Deze bijwerkingen worden hieronder toegelicht.

Gele koorts:
De gele koorts vaccinatie is een levend verzwakt vaccin. Dat betekent dat u een levend verzwakt virus ingespoten krijgt. Hierdoor kunt u klachten krijgen zoals koorts en spierpijn. Deze klachten kunnen tot 14 dagen na de vaccinatie optreden en gaan over het algemeen vanzelf over.
In een klein aantal gevallen krijgen mensen ernstigere bijwerkingen. Deze bijwerkingen zijn tot nu toe vrijwel alleen gezien bij mensen die ouder zijn dan 60 jaar en die voor het eerst de gele koorts vaccinatie toegediend krijgen. Volgens de cijfers verschilt het optreden van deze bijwerkingen van 0.4 per 100.000 tot 2.3 per 100.000 (0,000004 % tot 0,000023 %). Over het algemeen wordt het risico iets hoger naarmate u ouder bent.
De bijwerkingen kunnen een ernstig neurologisch beeld met of zonder restverschijnselen betreffen. Of er kan sprake zijn van acuut orgaanfalen. Bij het laatste ziektebeeld overlijdt 63% van de mensen. 

BMR:
Naast lokale reacties kunnen algemene reacties zoals koorts en rode vlekkerige uitslag optreden 5 tot 12 dagen na de vaccinatie. Vooral bij volwassenen, en met name bij vrouwen, kunnen 2 tot 4 weken na de vaccinatie voorbijgaande gewrichtsklachten optreden.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar Bijwerkingencentrum Lareb: www.lareb.nl

 

Advies nodig?

Selecteer uw bestemming
Thuisvaccinatie Arts

Thuisvaccinatie.nl gebruikt cookies en vergelijkbare technologiën onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden.
Ook kunnen we hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren en daardoor onze website verbeteen.
Meer informatie hierover vindt u in ons Privacy statement.

Ja, ik accepteer cookies