Verplichte polio vaccinatie

Vanuit de WHO, World Health Organisation, geldt een poliovaccinatie-verplichting indien u langer dan vier weken in dit land verblijft. De DTP-vaccinatie dient tussen de 1 en 12 maanden vóór het verlaten van het land toegediend te zijn. Met andere woorden, deze vaccinatie dient binnen het afgelopen jaar toegediend te zijn, ook al heeft u in de afgelopen 10 jaar nog een DTP gehad. Het is mogelijk dat de douanebeambte dit controleert in uw gele boekje.
Let ook op de vaccinatie van uw kinderen. De meeste kinderen zijn voldoende beschermd tegen polio vanuit het Rijksvaccinatieprogramma, maar voldoen soms niet aan de eisen die vanuit het land wordt gesteld.