Is er een vaccin tegen waterpokken?

Sinds 2004 is er in Nederland een vaccin geregistreerd tegen waterpokken. Het doel van deze vaccinatie is om iemand te beschermen tegen een eerste infectie met het waterpokkenvirus (varicellazostervirus). Iemand die de waterpokken al heeft doorgemaakt kan dit niet nog een keer krijgen. Vaccinatie tegen waterpokken is niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma, maar is wel op eigen kosten beschikbaar.
In veel landen wordt het wel door de overheid geadviseerd of aangeboden aan zuigelingen; dit geldt voor de Verenigde staten (sinds 1995), Duitsland (sinds 2004), Canada (sinds 2004), Australië (sinds 2005), Griekenland (sinds 2006) en Luxemburg (sinds 2009).

Vaccin eigenschappen

Waterpokkenvaccin (Provarivax®) bevat levend verzwakt varicellazostervirus. Het is geregistreerd voor gebruik vanaf de leeftijd van 12 maanden. Werking: na 2–4 weken. Een (mogelijk) eerder doorgemaakte waterpokken/varicellainfectie is géén contra-indicatie voor vaccinatie.

Effectiviteit

De eerste waterpokkenvaccinatie geeft ongeveer 83% bescherming tegen waterpokken. Herhaling van de vaccinatie na 4 tot 8 weken leidt tot een nog hogere effectiviteit van 95%. Voor een optimale bescherming worden twee vaccinaties aangeraden.

Beschermduur

90% van de personen die twee vaccinaties hebben gehad zijn na 14 jaar nog steeds beschermd. Mogelijk is dit nog langer. Of er daarna nog een extra boostervaccinatie nodig is, is niet bekend.

Wat zijn indicaties voor het waterpokken vaccin?

 • Het willen voorkomen van waterpokkeninfectie vanaf een leeftijd van 12 maanden. Bijvoorbeeld omdat uw kind een onderliggende ziekte heeft (gehad) waardoor een waterpokkeninfectie ernstiger kan verlopen.
 • Zogenoemde postexpositieprofylaxe: het voorkomen van een waterpokkeninfectie nadat de persoon contact heeft gehad met iemand die besmet is met het waterpokkenvirus (dit kan tot 5 dagen na het contact).
 • Vrouwen met een zwangerschapswens die de waterpokken mogelijk niet doorgemaakt hebben. Als zij waterpokken krijgen tijdens de zwangerschap kan dit ernstig verlopen en een verhoogd risico geven op aangeboren afwijkingen.
 • Personen die mogelijk geen waterpokken doorgemaakt hebben en een afweer-onderdrukkende behandeling gaan krijgen. De vaccinatie moet dan bij voorkeur uiterlijk 4 weken voorafgaand aan de afweer-onderdrukkende behandeling plaatsvinden.

Wanneer mag het vaccin niet gegeven worden?

 • Personen met een verminderde of verzwakte afweer door ziekte of medicatie: zij kunnen ernstig ziek worden door het verzwakte virus in het vaccin
 • Overgevoeligheid voor het vaccin, of één van de gebruikte bestanddelen zoals gelatine en neomycine
 • Zwangerschap. Daarnaast moet zwangerschap tot 1 maand na vaccinatie worden voorkomen.
 • Bloedziektes en/of lymfeaandoeningen; o.a. leukemie, lymfomen
 • Actieve onbehandelde tuberculose.
 • Mag niet tegelijk toegediend worden met het pneumokokkenvaccin omdat de werkzaamheid dan minder kan zijn
 • Koorts >38,5 0C
 • Bloed- of plasmatransfusie of toediening van immunoglobulines in de afgelopen 6 maanden

Bijwerkingen

Milde bijwerkingen zijn gebruikelijk: koorts, roodheid, pijn en zwelling op de injectieplaats. In uitzonderlijke gevallen kan een tijdelijke huiduitslag ontstaan.
In zeldzame gevallen kan overdracht van vaccinvirus optreden tussen gevaccineerde personen naar andere personen, ook bijvoorbeeld zwangeren en mensen met een verzwakte afweer. Daarom moeten gevaccineerden, indien mogelijk, gedurende de eerste 6 weken na vaccinatie contact proberen te vermijden met vatbare personen

Meer informatie

Lees meer over de ziekte veroorzaakt door waterpokken.

Wilt u meer weten over Thuisvaccinatie.nl? Neem dan eens een kijkje bij onze veelgestelde vragen of lees meer over onze werkwijze. Voor onze unieke service hanteren wij marktconforme tarieven.

Vaccinaties kunnen u een hoop ellende besparen. Wilt u een vaccinatieadvies op maat? Maak dan vandaag nog een afspraak.

Afspraak maken