HKZ certificaat

Meestal vergoed door ziektekostenverzekering
Vaccinaties en advies aan huis of op locatie
Ook 's avonds en in het weekend

 

HKZ certificaat

Thuisvaccinatie beschikt sinds augustus 2014 over het HKZ-certificaat. En daar zijn we trots op! De afkorting HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Organisaties die het HKZ-keurmerk mogen voeren, hebben bewezen dat hun dienstverlening voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen.
Het behalen van het HKZ-certificaat betekent dat Thuisvaccinatie:
  • Goed georganiseerd is
  • De klant centraal stelt
  • Continu streeft naar het optimaliseren van het aanbod
  • Betrouwbare resultaten levert
  • Voldoet aan de eisen die zijn gesteld vanuit de overheid, klanten en financiers.

Strikte regels

Bij een HKZ-certificering beoordeelt een externe partij of het kwaliteitsmanagementssysteem van een organisatie aan de HKZ-normen voldoet. De toetsing is gebonden aan strikte regels. De externe instelling die de organisatie beoordeelt, is aangewezen door de Raad van Accreditatie (RvA).
Kiwa heeft vastgesteld dat het door Thuisvaccinatie.nl gehanteerde kwaliteitssysteem en de toepassing daarvan voldoen aan het HKZ-certificatieschema Publieke Gezondheidszorg en de NEN-EN-ISO 9001:2008 voor het toepassingsgebied reizigersadvisering aan particulieren en bedrijven. Op HKZ.nl is te lezen: “De normen hebben betrekking op zowel de kwaliteit van het zorgproces als op de organisatorische kwaliteit. Ze stellen eisen aan het primaire proces (intake/indicatie, uitvoering diensten en evaluatie/nazorg), maar ook aan ondersteunende processen zoals personeelsbeleid en diensten door derden.”

Tweeledig

De certificatie door HKZ is tweeledig: Ten eerste wordt nagegaan wat er in de organisatie is afgesproken en hoe het mogelijk wordt gemaakt dat iedereen de afspraken kan nakomen. Ten tweede wordt gecheckt of de afspraken ook worden nagekomen. Certificatie vereist dus een gedocumenteerd en geïmplementeerd kwaliteitssysteem.
Het HKZ certificaat is drie jaar geldig. Thuisvaccinatie.nl wordt tussentijds minimaal één keer per jaar getoetst om het keurmerk te behouden.